TIETOSUOJASELOSTE

Me Bilar99e Oy:lla olemme sitoutuneet Käsittelemään asiakkaidemme tietoja turvallisesti. Löydät alta lisätietoja siitä, kuinka keräämme ja käsittelemme henkilötietoja.

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Asiakastiedot:

Autojen myynnin, oston ja koeajon yhteydessä käsittelemme seuraavia henkilötietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • henkilötunnus
  • ajokorttitiedot
  • ajoneuvotiedot
  • rahoitusta ja vakuutusta sekä niiden myöntämistä koskevat tiedot
  • yhteydenpito (soittopyynnöt, sähköpostit ja soitot)

Käsittelemme rahoituspäätöksiä ja ajoneuvovakuutuksia varten tietoja rajatusti, koska rahoituksen ja ajoneuvovakuutusten myöntäjä on kolmas osapuoli.

Markkinointitiedot

Markkinointi- ja asiakasviestintää varten keräämme asiakkaan nimen, ajoneuvoa koskevat tiedot ja yhteystiedot asiakasviestintää varten. Sähköinen suoramarkkinointi edellyttää kuluttaja-asiakkaan suostumuksen. Yritysasiakkaat voivat kieltää sähköisen suoramarkkinoinnin halutessaan.

Henkilötietojen keräys

Henkilötiedot saadaan suoraan henkilöltä itseltään, julkisista rekistereistä, kuten Trafin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä ja luottotietorekisteristä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakkaan palvelemiseen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä autokaupan liitännäispalvelujen toteuttamisen (rahoitus, vakuutus ym.). Käsittelemme henkilötietoja myös mainontaa- ja markkinointia varten sekä oman toimintamme kehittämiseksi ja analysoimiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Asiakkaiden tietoja käsitellään sopimussuhteen, suostumuksen sekä lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa rekisteröityjen henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Henkilötietojen säilytyksen kesto

Suostumuksen perusteella käsiteltäviä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön suostumus henkilötietojen käsittelyyn on voimassa. Mikäli henkilö peruuttaa suostumuksensa, suostumuksen nojalla käsitellyt henkilötiedot poistetaan, ellei henkilö kiellä tietojen poistamista.

Muutoin henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojen suojaus

Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Evästeet

Voimme kerätä verkkosivuillamme vierailevan kävijän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa kävijän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein anonyymin ja uniikin tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää kävijä tunnistettuna sivulatauksien välissä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja hyödynnetään markkinoinnin kohdentamisessa sekä -toimenpiteiden optimoinnissa.

Kävijä voi estää kokonaan tai osittain evästeiden tallentamisen koneelleen selaimen tietosuoja-asetuksista. Emme takaa palveluiden toimivuutta, ellei evästetoiminnallisuus ole käytössä.

Henkilötietojen tarkastusoikeus

Henkilötietolain mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä Bilar99e Oy:hyn.

Mahdolliset muutokset käytäntöihin

Bilar99e Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista verkkosivuillamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.